• 18-01-2018

MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling innovatief installatieconcept voor windmolens op zee

Innovatief concept voor de installatie van windmolens

Als duurzame en schone energiebron wordt windenergie steeds belangrijker. Naar verwachting gaan de komende tien jaar steeds meer huishoudens gebruik maken van windenergie via windparken op zee. Marine Innovators heeft een uniek concept ontwikkeld waarbij een windmolen in één geheel wordt vervoerd en geïnstalleerd. Hierdoor kunnen ze veel sneller en goedkoper worden geplaatst. In het haalbaarheidsonderzoek worden alle risico's van het concept in kaart gebracht.

 

Ontwikkeling en productie in de regio

Directeur Jan Lanser van Marine Innovators: "Uniek binnen de Drechtsteden is de aanwezigheid van geschikte grote marktpartijen en MKB bedrijven, die gezamenlijk een 'boost' kunnen geven aan de verdere ontwikkeling, marktintroductie, productie, verkoop en toepassing van het installatiesysteem alsmede de verdere uitrol hiervan, nationaal en internationaal. We verwachten alleen al voor de nationale markt binnen drie en een half jaar een productie van twee innovatieve installatiesystemen te realiseren. Dit zal tevens effect en een aantrekkende werking hebben op de bouwers van windmolens en alle bedrijvigheid daaromheen."

 

Kansen voor de maritieme maakindustrie

De Papendrechtse wethouder Anouk van Eekelen is trots dat opnieuw een maritieme innovatie met wereldwijde potentie zijn oorsprong heeft in de Drechtsteden."Deze installatietechniek past perfect in de duurzame economische ontwikkelingen van de toekomst en biedt weer nieuwe kansen voor onze maritieme maakindustrie.”

 

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt cofinanciering, ontsluit relevante netwerken en biedt faciliteiten aan. Het fonds is ondergebracht bij de Duurzaamheidsfabriek, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan innovatie op het terrein van duurzaamheid, maritieme techniek en energie. Bedrijven met innovatieve ideeën in de (maritieme) maakindustrie kunnen een beroep doen op dit fonds. Voor meer informatie kijk op: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

 

Meer informatie over het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden vindt u op www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl. Of neem contact op met de secretaris van het fonds Roos van der Werf: rvanderwerf@duurzaamheidsfabriek.nl06-36 09 41 46

Op de foto:

directeur Marine Innovators Jan Lanser en wethouder Anouk van Eekelen.

(foto gemaakt door Rob Kamminga)