Over de VAO

De Vereniging Ambachtse Ondernemers is een uitstekend voorbeeld van een verband van goed georganiseerde ondernemers.

Wij zijn al jaren de voornaamste gesprekspartner van de gemeente. Drie maal per jaar vertegenwoordigt het bestuur de ondernemers in een overleg met de Wethouder Economische Zaken, de Bedrijvencontactfunctionaris en Kamer van Koophandel. Zo bespreekt de VAO zaken als gemeentelijke heffingen, uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven, infrastructuur en veiligheid.

De VAO is op gericht in 1991 en is sindsdien uitgegroeid tot een gewaardeerde netwerkplaats voor ondernemers die een klankbord zoeken met andere ondernemers. De vereniging telt ongeveer 100 leden en heeft zijn thuishonk in Cultureel Centrum Cascade. Negen keer per jaar komen de ondernemers bij elkaar en wordt hen een gevarieerd programma geboden. Van informatief tot gezellig! Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een goed verzorgd diner.

Kortom: de VAO bevordert contacten met ondernemers onderling, met overheden, K.v.K. en overige instanties.

Spreekt het u aan dat ook uw belangen goed worden behartigd? En spreekt het u aan om ook andere ondernemers te ontmoeten? Word dan lid van de Vereniging Ambachtse Ondernemers.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met secretariaat : 078 6819555 (via WP Advocaten)

Het bestuur

Het bestuur van de Ambachtse Ondernemersvereniging bestaat uit de volgende leden:

- Gert de Jong , voorzitter
Eigenaar Altronic Automatisering BV.

- Mr. Gea Wiekamp, Secretariaat
Eigenaar WP Advocaten

- Joyce de Jong, Communicatie
Eigenaar Sensor Bedrijfsdiensten

- Melanie van Bekkum, Penningmeester 
Eigenaar Tuuur

- Peter van Wingerden, Ledenwerving
Eigenaar Signpower

- Paul Schless, Bijeenkomsten 
Eigenaar J van der Leer BV

- Robin de Boer, IT
Eigenaar Acceleratic