• 19-03-2020

Column: Het Corona-tijdperk... Wat kunnen we voor jullie doen?

Het Corona-tijdperk... Wat kunnen we voor jullie doen?

Wie had dat kunnen denken? Enkele maanden geleden had iedereen volop werk en er leek geen vuiltje aan de lucht. Inmiddels is er een crisissituatie ontstaan waarin diverse bedrijfstakken fors geraakt worden. We worden overspoeld met nieuws van alle kanten. Veel bedrijven sturen nieuwsbrieven met een “Corona update”.  De boodschap daarin is heel divers. Van “we zijn gesloten” tot “ook in deze tijd zijn we u volledig van dienst”.

Er wordt door de ontstane situatie een beroep gedaan op de creativiteit van ondernemers en instellingen. Gaan we bij de pakken neerzitten of proberen we andere manieren te vinden om toch onze business te kunnen doen? En op welke manier kunnen we onze collega-ondernemers steunen die het zwaar hebben?

Er zijn ook bedrijven die het extra druk hebben gekregen door de vraag naar bepaalde goederen of faciliteiten die nodig zijn om door te kunnen werken.

Hoe het ook zij, er komt veel op ons af en het eind is nog niet in zicht.

Als VAO-bestuur hebben wij nagedacht wat wij voor jullie kunnen betekenen. Als ondernemersplatform voor Hendrik-Ido-Ambacht trekken we samen op met de gemeente.  En alle beetjes helpen! De gemeente heeft inmiddels besloten om het innen van de WOZ belastingen aan ondernemers uit te stellen. Dat juichen we toe, maar het is slechts een klein gebaar ten opzichte van de hoge kosten die een ondernemer heeft als er werk wegvalt of de productie stil staat. Gelukkig heeft de landelijke overheid toegezegd hierin te gaan bijdragen. In deze nieuwsbrief vind je daarover meer informatie.

Als VAO-bestuur hebben we besloten om de facturen voor de jaarcontributie nog niet te versturen, maar dit uit te stellen tot na de zomer. Hiermee geven we blijk van onze betrokkenheid.

Helaas hebben we ook moeten besluiten om de komende twee bijeenkomsten te annuleren. Er zullen dus in april en mei geen VAO-bijeenkomsten zijn. We rekenen op jullie begrip.

Ik wens je mede namens het bestuur veel sterkte, wijsheid en creativiteit! Als je vragen hebt of wilt sparren over bepaalde problematiek, nodig ik je van harte uit om contact met ons op te nemen. Waar we kunnen, zullen we onze bijdrage leveren.

Gert de Jong
Voorzitter