• 19-02-2020

Column: Regiodeal van 22,5 miljoen (ook) goed voor H.I.Ambacht

Vorige week vrijdagmiddag om 2  minuten over drie kwam het langverwachte telefoontje met de mededeling dat de regio Drechtsteden en Gorinchem een bijdrage van 22,5 miljoen euro krijgt van het Rijk. Dat geld is bedoeld om ons gebied een impuls te geven en om onze brede welvaart te stimuleren. Bijna een jaar is er aan gewerkt door ambtenaren en bestuurders. Vanuit mijn rol als vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur was ik samen met burgemeester Kolff van Dordrecht verantwoordelijk voor de indiening van een krachtige Regiodeal en de lobby om die ook daadwerkelijk te krijgen. Wat betekent dit nu voor Ambacht?

Onze Regiodeal staat in het teken van investeren in mensen. Ons gebied blijft sociaal en economisch achter bij andere delen van de Randstad. Daarom hebben we samen met onze partners uit het bedrijfsleven en onderwijs een plan ingediend dat bestaat uit drie delen: investeren in ons menselijk kapitaal, onze arbeidskrachten dus en hun opleiding, versterken van de innovatiekracht van ons gebied en verbeteren van onze oeverlocaties. Het afgelopen jaar sprak ik veel Kamerleden om hen duidelijk te maken dat het nu echt de tijd is om in ons gebied te gaan investeren. Een aantal van hen kwam naar dit gebied om het met eigen ogen te zien. Zulke bezoeken begonnen vrijwel altijd in Dordrecht maar steevast stond ook het Waterbusplein in Ambacht op de planning omdat innovatie en verbetering van de oeverlocaties hier mooi samen gaan. Ook de minister-president meldde zich voor zo’n bezoek en was onder de indruk wat ondernemers hier samen met de gemeente doen.

Ik heb dus het afgelopen jaar een deel van mijn tijd doorgebracht buiten Ambacht, in Dordrecht, Den Haag of andere plekken in ons gebied. De vraag is nu wat gaan Ambachters merken van dit grote bedrag wat door extra bijdragen van gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen nog veel groter zal worden dan die 22,5 miljoen? Nou best veel eigenlijk. Eén van de vlaggenschipprojecten uit de Regiodeal waar geld voor gevraagd is, is namelijk ons hoogwaardige Waterbusplein. Ook de aanpak van de Noordoevers richting hoogwaardig wonen was onderdeel van de aanvraag. De komende tijd zal nog getoetst worden of die projecten aan alle voorwaarden voldoen, maar die kans is wel heel groot. Qua innovatie kunnen onze bedrijven mee gaan profiteren. Zo doet het Ambachtse bedrijf Koedood mee aan een regionaal innovatieproject voor schoner varen. Ook zorginnovaties kunnen op steun rekenen in samenwerking met ons regionale ziekenhuis, net als fijnmazig openbaar vervoer over water. En als derde belangrijke effect noem ik de komst van hoger onderwijs naar het Leerpark in Dordrecht. Onze Ambachtse jongeren kunnen dus straks dichtbij huis studeren op terreinen van zorg, onderwijs, techniek, logistiek en bouw. Dit wordt mogelijk door een samenwerking met de hogescholen van Rotterdam, Breda en Ede met regionale onderwijsinstellingen.

Kortom naast allerlei mooie projecten in andere gemeenten is duidelijk dat het binnenhalen van deze regiodeal van grote betekenis is voor onze regio en dus ook voor ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht. En dat dat dus alleen maar mogelijk is geweest door een krachtige regionale samenwerking. Daar blijf ik me naast mijn lokale werk graag voor inzetten.