• 22-11-2019

Informatieavond over de werkzaamheden aan de Wantijbrug

De Wantijbrug in de N3 is in slechte staat en moet door Rijkswaterstaat gerenoveerd worden. Daarvoor gaat de brug vanaf 20 januari 2020 voor twee en halve maand dicht voor auto’s, motoren en vrachtwagens. Nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en (brom)fietsers en voetgangers mogen wel over de brug. We verwachten tijdens de werkzaamheden forse lokale en regionale verkeershinder. We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft.

Informatiebijeenkomst 11 december

Op woensdag 11 december van 18.00 tot 20.30 uur geeft Rijkswaterstaat op een inloopbijeenkomst voor Dordtse bedrijven en bewoners, een nadere toelichting op de werkzaamheden, hinder en maatregelen en beantwoordt uw vragen. U bent van harte welkom in de Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50 in Dordrecht. Vooraf aanmelden hoeft niet.

Waarom een volledige afsluiting noodzakelijk is

Er is door Rijkswaterstaat uitvoerig met Dordrecht, Papendrecht en de Veiligheidsregio gesproken over mogelijke alternatieven. Daaruit bleek dat alleen bij volledige afsluiting van de brug de veiligheid tijdens de werkzaamheden en de aanrijtijden voor de nood- en hulpdiensten via de N3 gegarandeerd kunnen worden. Daarom is er geen andere optie dan een volledige afsluiting, hoe vervelend ook.

Maatregelen om overlast te beperken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderkent dat de regio veel overlast gaat ondervinden en heeft geld vrijgemaakt voor maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Rijkswaterstaat bereidt nu samen met de gemeenten Papendrecht en Dordrecht de maatregelen voor. We kijken bijvoorbeeld naar omleidingen, bebording en communicatie, aanpassing van de afstelling van verkeerslichten, inzet van extra bussen en fietsacties.

Wat kunt u doen?

Maar ook met deze maatregelen zal het erg druk worden. Daarom doen we een beroep op u, uw medewerkers en op de inwoners om vooral met het openbaar vervoer of op de fiets te komen. Of buiten de spits te reizen, samen te reizen of soms op een andere locatie te werken.

Platform Samen Bereikbaar levert voor bedrijven advies en begeleiding bij invoering van allerlei mobiliteitsmaatregelen. Wilt u weten hoe u kunt helpen om Drechtsteden zo goed mogelijk bereikbaar te houden? Kijk op www.samenbereikbaar.nl of neem contact op met Anna Schouten via anna.schouten@samenbereikbaar.nl

Meer informatie

Informatie over de renovatie van de Wantijbrug is te vinden op  www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrug of u belt met Rijkswaterstaat 0800-8002.

U en uw medewerkers zijn van harte welkom op de bijeenkomst. We zien u graag op 11 december!

 

P.S. mocht u 11 december niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u ook op dinsdag 10 december naar de bijeenkomst in het gemeentehuis van Papendrecht (Markt 22, ook van 18.00-20.30 uur).