• 01-05-2018

Maritiem TechPlatform opvolger van CIV Maritieme Techniek

CIV MT heeft sinds 2013 een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van de innovatiekracht van de maritieme sector en de groei van het aantal goed opgeleide vakmensen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden. Bedrijven hebben hun deuren opengezet om te laten zien wat voor vaklieden er nodig zijn. Docenten hebben stage gelopen en les gekregen van ervaren personeel. Er is door de scholen, bedrijven en de overheid flink geïnvesteerd in de ‘infrastructuur’. Bij STC Group wordt bijvoorbeeld gewerkt met de nieuwste softwareprogramma’s om complete schepen te ontwerpen. In de lesomgeving van het Da Vinci College in de Duurzaamheidsfabriek zijn er moderne ‘onderwijspleinen’ ingericht met diverse installaties en faciliteiten rondom een technisch thema, waar studenten praktijkopdrachten uitvoeren die corresponderen met de beroepspraktijk.

Duurzame fase
In de afgelopen jaren heeft CIV Maritieme Techniek zijn bestaansrecht bewezen. Daarom gaat de organisatie door naar een volgende, duurzame, fase met de naam Maritiem TechPlatform. Deze naam geeft de betrokkenheid bij en de verbondenheid van alle deelnemende organisaties en bedrijven weer. Het doel blijft onveranderd: innoveren in de maritieme sector in de regio met goed opgeleid personeel uit de regio, bijvoorbeeld door het opstellen van een Practoraat, waarbinnen projecten worden opgezet (ICT, Ship Life Cycle) en het faciliteren van workshops.

Samenwerking in de Maritieme sector

Het CIV Maritieme Techniek is in 2013 opgericht op initiatief van het Da Vinci College, STC Group, brancheorganisaties HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IRO en NMT, de bedrijven Keppel Verolme, Krohne, Wärtsilä, IHC Merwede en Damen en de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden, vanuit de behoefte om vraag en aanbod van bedrijfsleven en onderwijs in de regio’s optimaal op elkaar af te stemmen en ondersteuning te bieden bij innovatie en onderzoek. Vooral het MKB, de motor van de economie in de regio, kon niet voldoende mankracht leveren om dat zelf te doen.

Andersom hebben de scholen behoefte aan kennis uit de sector en aan innovatieve technologie. Zo snijdt het mes aan twee kanten en krijgen leerlingen de kans hun talenten te ontwikkelen in realistische innovatie- en onderzoeksvraagstukken. Het is een win-winsituatie die ervoor zorgt dat het onderwijs uitdagend blijft en dat studenten het vakmanschap ontwikkelen dat nodig is in de sector waar ze gaan werken.

Meer informatie is te verkrijgen bij Mascha de Mink, communicatie adviseur Da Vinci College, via 06 – 51709814 of mdemink@davinci.nl. Kijkt u ook eens op https://www.maritiemtechplatform.nl