• 15-10-2017

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt steunt lokale werkgeversinitiatieven

De Nederlandse economie groeit en ook in de Drechtsteden zijn er weer volop banen. Werkgevers hebben zelfs moeite hun vacatures te vervullen. Toch zijn er ook nog steeds veel mensen voor wie het lastig is om een baan te vinden of te behouden. Het gaat om mensen die met wat extra inspanningen of aanpassingen vaak een waardevolle bijdrage kunnen leveren binnen bedrijven.

Om werkgevers te stimuleren om met innovatieve ideeën te komen om deze mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen of te houden, stelt de gemeente Dordrecht nu in totaal € 80.000,- subsidie beschikbaar via het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt. Aanvragen voor de subsidie kunnen tussen 1 oktober en 30 november 2017 worden ingediend.

 

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Dordrecht

Op schaal van de Drechtsteden wil de gemeente Dordrecht de kracht van lokale werkgeversinitiatieven faciliteren door deze aan te jagen, te delen en breder toepasbaar te maken. Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt steunt initiatieven die bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt en een betere werking van de arbeidsmarkt binnen en/of tussen sectoren.

 

Aanvragen

Bedrijven of samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, gevestigd binnen de Drechtsteden, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op de verbetering van de arbeidsmarkt. Belangrijke voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen zijn:

  • Het bedrijf is gevestigd in één van de Drechtstedengemeenten;
  • Het project creëert nieuwe werkgelegenheid en/of behoudt werkgelegenheid voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt;
  • Het project is vernieuwend;
  • De aanvrager realiseert een minimale cofinanciering van 25% van de begroting.

 

Aanvragen kunnen ingediend worden in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 30 november 2017. Meer informatie is te vinden op www.arbeidsmarktbeleiddrechtsteden.nl/