• 25-06-2024

Toekomstbestendig bedrijventerrein De Sandeling

Tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomst voor ondernemers van bedrijventerrein De Sandeling zijn de eerste stappen gezet richting verduurzaming. Samenwerken vormde de rode draad van deze avond waar tientallen ondernemers, de gemeente, key-note speakers en de Vereniging Ambachtse Ondernemers aanwezig waren. We kijken terug op een geslaagde avond met als resultaat de oprichting van een energie-coöperatie voor ondernemers van De Sandeling en een werkgroep met de gemeente en diverse ondernemers om gezamenlijke doelstellingen te bepalen met een concreet stappenplan voor de toekomst.

Voorzitter Ralph Lalfeur benadrukte het nogmaals: “De noodzaak tot verduurzaming is dringender dan ooit, en als ondernemers en gemeente is samenwerking essentieel om dit doel te bereiken. Want één ding is duidelijk: vooruitschuiven is geen optie meer voor een gezonde bedrijfsvoering in de toekomst.”

Noodzaak van verduurzaming

De klimaatverandering en nieuwe regelgeving dwingen ons om duurzame keuzes te maken. Bedrijven die nu investeren in verduurzaming profiteren van lagere energiekosten, een beter imago, verhoogde vastgoedwaarde en een sterke concurrentiepositie. Het verduurzamen van bedrijventerrein De Sandeling heeft betrekking op onder meer de panden, omgeving, bedrijfsprocessen, enz. Maar hoe pak je dat aan? Waar te beginnen? En hoe kun je dit zo efficiënt en effectief mogelijk aanpakken? Hierover wil de gemeente actief het gesprek aangaan met de ondernemers. Tijdens de informatieavond op 17 juni jl. is daartoe een werkgroep opgericht met zes ondernemers en de gemeente die zich gaan buigen over de planvorming en uitvoering. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) gevraagd om een omgevingsscan te maken van gebied De Sandeling als vertrekpunt voor de planvorming.

Energiecoöperatie in oprichting

Gert de Jong, als ondernemer gevestigd in De Sandeling, sprak namens de Verenging Ambachtse Ondernemers over het belang van coöperaties. “In de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden waarin alle ondernemingsverenigingen van de Drechtsteden zijn vertegenwoordigd, buigen wij ons al langer over vraagstukken met betrekking tot duurzaam ondernemen. Het gaat ons allemaal aan,” aldus Gert die vanuit zijn ervaring bekend is met diverse coöperaties die zijn ontstaan, waarvan de Antoniapolder een recent voorbeeld is. Ook hierin is samenwerking met de gemeente, Stedin, OZHZ en ondernemers een noodzaak. Hoe kun je handig omgaan met energie, rekening houdend met netcongestie? Hoe kun je energie opslaan om vollopen van het net te voorkomen en onderling energie uitwisselen? En hoe betrek je ondernemers hierbij? “Samenwerking en commitment is de basis om stappen te zetten. Maar hoe begin je dan? Er komt als ondernemer veel op je af. Zonnepanelen, warmtepomp, groene daken, elektrische wagens. Het elektriciteitsnetwerk is beperkt. Hoe ga je om met deze problemen en knelpunten? Ga het gesprek met je buurman aan,” bepleit Gert. “Deel je problemen en leg vragen neer, vindt elkaar via de diverse communicatiemiddelen. Ga als georganiseerde club het gesprek aan met de gemeente en bundel onze krachten.” Na zijn verzoek aan de gemeente om vooral zoveel mogelijk doelen te visualiseren, volgde zijn oproep om een energie-coöperatie op te richten voor De Sandelingen. Hieraan werd direct gehoor gegeven door vijf ondernemers. Uiteraard is het de bedoeling dat zo veel mogelijk ondernemers zich hierbij aansluiten. Binnenkort wordt er een vervolgbijeenkomst gepland.