• 04-04-2023

Ondernemers verbinden met het nieuwe Actieplan Lokale Economie

Hoe kunnen ondernemers elkaar (beter) leren kennen, elkaars netwerk gebruiken en elkaar helpen? Met behulp van het nieuwe Actieplan Lokale Economie dat afgelopen raadsvergadering is overhandigd aan burgemeester Jan Heijkoop, gaan de Gemeente, VAO, Ondernemersfonds Ambacht en de Detailhandelsraad hiermee aan de slag. 

Net als in voorgaande actieplannen is naast het thema lokaal ondernemen ook het thema duurzaamheid weer opgenomen. Ook de komende jaren delen de koplopers op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen hun ervaringen actief met anderen. Verbeterkansen worden op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, groen en energietransitie onderzocht en uitgevoerd. Nieuw is het thema innovatief ondernemen. Ondernemers worden gefaciliteerd om innovatief te blijven in productontwikkeling en bedrijfsvoering. Zij worden daarbij geholpen door gegevens van innovatiepartners, innovatiesubsidies en relevante websites te delen. Actiepunten voor sociaal ondernemen zijn ook weer in het plan opgenomen. Zo wordt de komende jaren met het delen van informatie en het organiseren van bijeenkomsten en bedrijvenroutes bijgedragen aan ondernemen met impact. Gert de Jong (voorzitter VAO): “Een goede samenwerking met ambitie en heldere afspraken tussen ondernemers en de gemeente is erg belangrijk voor het versterken en behouden van een goed ondernemersklimaat. Dit actieplan lokale economie is daar een mooi voorbeeld van. Aan ons allemaal de uitdaging om dit de komende jaren waar te maken.”

Wil jij weten met welke acties wordt ingezet op het behoud en verbeteren van de lokale economie en de Ambachtse samenleving? Bekijk dan zelf het nieuwe Actieplan Lokale Economie op: hier