• 17-03-2023

Met elkaar energie uitwisselen door de nieuwe innovatietafel

Wie zonnepanelen heeft, wekt energie op. Op bepaalde momenten van de dag zelfs meer dan nodig. Terwijl een ander bedrijf wellicht tekort komt. Hoe zou het zijn als we elkaar helpen en een optimale balans vinden - over de hele dag genomen - tussen vraag en aanbod van energie?

Vanuit de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden is de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) gestart met een innovatietafel over het delen van energie. Met een aantal bedrijven doen zij onderzoek naar hoe zij een businessmodel creëren waarbij zij opwekking en vraag op elkaar kunnen afstemmen zodat het voor alle partijen tot een financieel voordeel leidt. Een belangrijk extra argument is dat zo het elektriciteitsnet wordt ontlast en overbelasting van het net wordt voorkomen. Wanneer het concept is uitgewerkt en ervaringen zijn opgedaan, verwacht de VAO dat we dit ook op andere bedrijventerreinen kunnen toepassen.

Meer weten?
Neem contact op met Gert de Jong van de VAO (gertdejong@vaonet.nl) of Andor van Dijk van de gemeente (ar.van.dijk@h-i-ambacht.nl).