• 01-04-2022

Actualiteiten dichtbij en ver weg: een update van het bestuur

Beste ondernemer,

Wat heb je meegekregen van de gebeurtenissen de afgelopen tijd? En op welke manier probeer je hiermee om te gaan? Dit zijn vragen die dagelijks voorbij komen in de actualiteitenprogramma's, maar ook tijdens gesprekken onderling. Ik wil een paar onderwerpen met jullie delen.

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. De VAO heeft op veel fronten van zich laten horen. We zien dat de politieke partijen de handschoen hebben opgepakt en veel van onze punten delen.

Dat is mooi. De uitdaging is nu om zaken concreet te maken. Daar gaan we graag mee aan de slag.

We volgen met belangstelling de ontwikkelingen bij de samenstelling van het nieuwe college. Wat
ons betreft komt er weer een actieplan lokale economie waarin we wensen omzetten in uitvoering.

Drie onderwerpen die voor de VAO belangrijk zijn:

  • Energietransitie: hoe gaan we als ondernemers de kansen hiervan benutten? Veel ondernemers kunnen een rol spelen en hier hun businessmodel op inrichten. Laten we dat met elkaar oppakken en elkaar hierbij inspireren. En welke bijdrage kan de gemeente leveren om zaken te stimuleren en te faciliteren?
  • Ontsluiting A15 en A16: we willen een betere doorstroming van het verkeer en zijn er van overtuigd dat de tijd nu rijp is om dit op te pakken. Dus een betere ontsluiting bij de A16 en een signalering op de Nijverheidsweg als de brug open staat.
  • Aanbestedingsbeleid: we willen met de gemeente het aanbestedingsbeleid nu echt gaan vormgeven. Wat zou het gaaf zijn als we over 4 jaar kunnen zeggen dat ca. 80% van alle (onderhandse) aanbestedingen door Ambachtse bedrijven wordt uitgevoerd en de overige 20% voor het grootste deel binnen de Drechtsteden.

Ondernemersfonds

Er wordt druk gewerkt aan de formalisering van de stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht. Voor meer informatie over het Ondernemersfonds klik hier.

Oekraïense vluchtelingen naar Ambacht

Andere vraagstukken die spelen hebben ook betrekking op gebeurtenissen verder van huis.
Oekraïne wordt door Rusland in puin geschoten. De vluchtelingenstroom is gigantisch en ook in
Ambacht wordt er opvang geregeld. Laten we als ondernemers de handen ineen slaan en kijken wat
onze bijdrage hierin kan zijn. Het leveren van bepaalde diensten en producten tegen gereduceerde
tarieven of het schenken van bepaalde materialen en/of diensten zou een mooie bijdrage kunnen
zijn. We komen hier op terug zodra we weten op welke wijze we een bijdrage kunnen leveren.

We hebben als werkgevers op veel fronten tekort aan medewerkers. Mogelijk kunnen we mensen helpen met een baan. We willen met de gemeente in gesprek op welke manier we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Dat is goed voor ondernemers en goed voor de mensen die hier naartoe gevlucht zijn. Suggesties hiervoor zijn welkom.

Bijeenkomsten

We hebben inmiddels een paar leuke bijeenkomsten gehad. Erg fijn dat dit weer kan en we weer veel
ondernemers hebben ontmoet. Vergeet niet om je in te schrijven voor de regiobijeenkomst op 20 april a.s. De uitnodiging is verstuurd en de herinnering volgt. We verwachten meer dan 200 bezoekers op dit mooie event.

De jubileumbijeenkomst op 21 mei a.s. mag je natuurlijk niet missen! Reserveer hem alvast in je
agenda. Binnenkort ontvangen jullie de uitnodiging per post. We zien elkaar snel!

Gert de Jong,
voorzitter