• 22-02-2022

Jaarverslag 2021

2021, het tweede jaar van de pandemie. In 2020 werden we compleet overvallen door het virus. Eerst overheerste paniek en daarna saamhorigheid, bewondering voor de zorg en het vertrouwen in zowel de diepe zakken van de overheid als in de wetenschap, bij het vinden van een vaccin. In 2021 zou alles weer normaal worden. Wat een teleurstelling. Het begon met de Delta variant en eindigde met Omikron.

Jubileum, presentjes en online bijeenkomsten

We begonnen als VAO met goede moed: een champagnefles voor alle leden met de boodschap: “we gaan weer knallen”. Er werd een commissie gevormd om het jubileumfeest te organiseren. Rob van de Velde, “mister jubileum” nam met grote ambities het voortouw. We waren allemaal erg toe aan een feestje.

De Algemene Leden vergadering op 23 februari werd online gehouden en eindigde voor 21 uur, zodat de aanwezige bestuursleden voor het ingaan van de avondklok naar huis konden.
In maart stuurden we alle leden een voorjaarsei van chocolade, “een zoethoudertje” was daarop in chocolade te lezen en: “tot snel”.
Op 12 mei konden we on line een lezing volgen van de professor in de neuropsychologie Erik Scherder, bekend van zijn boeken en televisie. Elke dag een half uur flink bewegen is goed voor je hersenen. Zijn enthousiasme was heel aanstekelijk en veel van jullie hebben zijn app “ommetje” gedownload. Nu nog zijn adviezen blijven volhouden!

Zomerse borrels en de BBQ

In juni gingen de terrassen weer open en konden we op 22 juni eindelijk weer live gaan op het terras van Cascade. Wat was het fijn om zoveel mensen weer te zien. Gert moest hard op een glas tikken om iedereen stil te krijgen en wat te kunnen zeggen.
Op 13 juli deden we dat nog eens over op het terras van de Heeren van Ambacht. De heerlijke hapjes bleven maar komen en velen bleven nog lang hangen.

Op 10 augustus namen we het er nog een keer van. Onder het mom: “als wij niet op vakantie naar het buitenland kunnen, komt de vakantie in het buitenland naar ons toe”, werd het een Spaanse avond. Spaanse hapjes, een Spaanse gitarist, het bestuur in Spaans tenue en een heerlijk zonnetje maakten de avond in de tuin van de Paradijshoeve een succes. Olé!

De bbq die normaal in juni elk jaar gehouden wordt bij het gemeentehuis, was in verband met de maatregelen verschoven naar 21 september. De organisatie stond voor grote uitdagingen, toen de vaste leveranciers van vlees en vis om uiteenlopende redenen afhaakten. Geen haring dus, vlees van een andere slager, maar wel genoeg vertier, toespraken van de wethouder en de voorzitter en na afloop het vertrouwde ijsje van Sophia.

De traditionele Horecatour

In oktober besloten we de zwaar geteisterde horeca een bezoek te brengen. Tijd voor een horecatour! Organisatorisch altijd spannend, maar we hebben de groepen op tijd op de juiste plek weten te krijgen en geen enkele man of vrouw achtergelaten. De deelnemende restaurants, de Heeren van Ambacht, Restaurant Bas en Bella Milano hadden erg hun best voor ons gedaan.

Ambachtse politiek

Op 9 november organiseerde de VAO met het oog op de verkiezingen in maart weer een politiek café. Radio Rijnmond presentator en Rotterdammert Roel Pot hield het debat luchtig en via de app Mentimeter konden de gemoederen in de zaal gepolst worden. De politiek was op een enkeling na goed vertegenwoordigd en was makkelijk aanspreekbaar. We genoten van een heerlijk uitgeserveerd diner van de Heeren van Ambacht.

Ambacht werkt!

We eindigden het jaar zoals we begonnen waren, met een lockdown van de horeca en niet essentiële winkels. Het jubileum waar we ons zo op hadden verheugd moest worden uitgesteld. Het bestuur ging bij de leden langs met gepersonaliseerde kerstpakketten en met daarin ook het nieuwe ledenmagazine: “Ambacht werkt” en het nieuwe frisse logo. Een classy magazine, waarop we hartstikke trots zijn, met dank aan de makers, Corine van Driel van Druc Media en Karin van Zanten van Kaat concept en creatie.

VAO groeit, ook regionaal

Ondanks de onzekere situatie door de pandemie is de VAO ook dit jaar weer gegroeid. De VAO heeft bewezen meer te zijn dan een netwerkclub. Groei is belangrijk om zo veel mogelijk Ambachtse ondernemers te vertegenwoordigen en invloed te kunnen uitoefenen op alle zaken die ondernemers aangaan.
De VAO is onderdeel van de Federatie van ondernemersverenigingen en heeft samen met de Werkgevers Drechtsteden (WD) in juni haar speerpunten voor de politiek op het gebied van innovatie, arbeid, onderwijs, energietransitie en milieu gepresenteerd. De federatie is aangesloten bij Ondernemend Nederland (ONL) en lobbyt actief voor de belangen van de ondernemers in de Drechtsteden.
Sinds november 2021 heet het samenwerkingsverband van de 7 gemeenten aan het water, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam, Smart Delta Drechtsteden en ook hierin speelt de VAO een rol.

ParkTrust

Met de subsidie die de VAO eind 2020 bij de provincie heeft aangevraagd is een kansen en verbeteronderzoek op de bedrijventerreinen in Hendrik-Ido-Ambacht uitgevoerd. Ons lid Parktrust heeft veel informatie opgehaald op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid, veiligheid en collectieve voorzieningen. Monique Walraven van Parktrust heeft daarin veel werk verzet. Dat heeft geleid tot concrete ideeën, zoals beter en goed verspreid cameratoezicht, betere opvolging van problemen over overlast en vervuiling en een goede verspreiding en investering in AED’s, die in de komende tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dat zal onder andere ook gebeuren door de deelname van de VAO in het binnenkort op te richten ondernemersfonds, waarvan de VAO ook initiatiefnemer is.

Tot slot

Zo viel er dus ook in 2021 genoeg te doen voor het VAO bestuur. Alle plannen die we niet hebben kunnen uitvoeren gaan we natuurlijk alsnog verwezenlijken. En natuurlijk zijn wij er als VAO samen met elkaar om de collega ondernemers die het zwaar hebben door de aanhoudende crisis met raad en daad bij te staan. Zo zijn we opnieuw een actie voor de horeca gestart. Er valt nog zoveel te doen en te beleven. Op naar een nieuw jaar met nieuwe kansen!

Gea Wiekamp,
Secretaris VAO