• 17-08-2021

Project Kansen- en verbeterpunten is weer een stap verder

Op de bedrijventerreinen Antoniapolder en De Sandeling is door parkmanager Monique Walraven van ParkTrust een kansen- en verbeterpuntenonderzoek uitgevoerd. Het doel was inzicht krijgen in de mogelijkheden op de terreinen en de wensen van de gevestigde ondernemers ter verbetering van het ondernemersklimaat van het gebied.

De uitkomsten en prioriteiten van de ondernemers zijn doormiddel van een enquête in beeld gebracht en in een adviesrapport verwerkt voor de VAO en gemeente Hendrik Ido Ambacht.

In het kort:

  • Er wordt parkeeroverlast ervaren doordat er te weinig openbare parkeerplaatsen zijn;

  • Preventieve cameraobservatie openbaar gebied met kentekenherkenning is wenselijk;

  • AED in openbaar gebied wenselijk;

  • Verbetering van het groen en bevordering van de biodiversiteit is wenselijk;

  • Betere controle op Schoon, heel en veilig is wenselijk.

 

Een uitgebreider verslag van dit onderzoek en de specificaties van de enquete is op te vragen via info@vaonet.nl.

We houden je op de hoogte hoe deze punten aangepakt gaan worden!