Van Den Herik Transport

"OP ALLE WEGEN KOM JE VAN DEN HERIK TEGEN"

Van den Herik Transport is jaren lang vele Ambachtse bedrijven van dienst geweest.

De Papendrechter Jasper van den Herik (1871-1947) kwam door zijn huwelijk in 1892 in Ambacht te wonen. Aanvankelijk had hij met de verkoop van garen en band langs de deur de kost verdiend. In 1900 kocht hij een oud zeilbootje, waarmee hij goederen vanuit Ambacht naar plaatsen in de omgeving vervoerde. Hij werd beurtschipper. In die tijd bestond de Oostendamse sluis nog. Hierdoor kon hij met z’n bootje vanuit de Noord, via de Oostendamse haven de Waal bereiken. Daarmee kon hij tot aan de Ambachtse Dorpskerk varen. Ja zelfs Rijsoord was per schip bereikbaar. Meestal vervoerde hij vracht. Soms voeren er ook passagiers mee als er plaats was.

Het was de tijd dat er nog nauwelijks auto’s reden. En helemaal geen vrachtauto’s of ‘omnibussen’.

Het was keihard werken. Daarmee kwam er groei in het bedrijf. Het oude zeilscheepje werd vervangen door een motorboot, de Hendrika, genoemd naar z’n vrouw. Dit betekende dat hij sneller kon bezorgen, meer vracht kon vervoeren, meer omzet, maar ook meer werk. In 1906 betrok het gezin Van den Herik aan de Oostendamse Havenkant een woning. Er kwam een tweede motorboot in bedrijf, de Hendrika II. De oudste zoons Evert (‘Eeuw’) en Jasper jr. kwamen in de zaak. Later Gerrit, Hendrik en schoonzoon Maarten Bol (‘Bob’). In 1934 werd gestart met een zand- en grinthandel.

De voorraad zand en grint werd netjes achter op de Havenkant opgeslagen. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 maakten, naast de twee schepen, ook 14 vrachtauto’s deel uit van de bedrijfsinventaris. De eerste oorlogsjaren kon de bedrijfsvoering nog aardig doorgang vinden, maar in 1944 werd al het rijdend materiaal door de Duitse bezetter gevorderd. Eén vrachtauto dook onder doordat men die bij een bevriende boer in het hooi wist te verstoppen. Het lijkt aannemelijk dat deze auto na de oorlog voor het leeggeroofde land van groot nut werd. Het rollend materieel werd vlak na de oorlog aangevuld met afgedankte legertrucks, die werden omgebouwd. Het transport per schip werd steeds minder totdat besloten werd deze tak van transport af te stoten.

In 1947 overleed Jasper van den Herik sr. De zoons zetten het bedrijf voort. Men had al jaren een klein kantoor aan de Havenkant. Dit werd te klein zodat een groter kantoor aan het begin van de Veersedijk betrokken werd op de locatie waar later Stolk Staal zich vestigde. Hier kwam ook de werkplaats voor onderhoud en reparatie van de auto’s. Er kwam een monteur in dienst: Jo de Wit, die later in Ambacht met een compagnon het garagebedrijf De Wit en Rijsdijk zou opzetten.

Het bedrijf groeide voorspoedig, zodat men in de jaren zestig zo’n 40 wagens onder de naam Van den Herik overal kon zien rijden. Het bedrijf had een groot aantal vaste klanten, die allemaal bediend werden door een vaste chauffeur met hun bijrijder, die vooral hielp met laden en lossen. Bekende Ambachtse bedrijven waarvoor men vast reed, waren Oving Spoor, Tubus buizenhandel en de maalderij van Kees van den Herik. Buiten Ambacht waren de Chemproha en Zwanenburg uit Zwijndrecht grote klanten. Er werd ook internationaal gereden, o.a. naar Italië.

In 1970 besloot de directie om het bedrijf te verkopen. Het was een gezond bedrijf. Dus werd er gemakkelijk een koper gevonden, waarmee men tot overeenstemming kon komen. Furtrans uit Etten-Leur nam het gehele bedrijf met wagenpark, personeel en goodwill over. Daarmee verdween een oer-Ambachts bedrijf uit de Ambachtse samenleving. Niet uit de herinnering. Vele Ambachters van toen zullen zich het bedrijf van Jas van den Herik nog goed kunnen herinneren.

(Uitgebreider informatie over het bedrijf is te vinden in het artikel van Joke van der Straaten-Ooms in het tijdschrift Swindregt Were (2014, nummer 2)

Voor reacties: 078-6819205 of hiambachter@kliksafe.nl 

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht
Arie Verhoeven

Fotoreportage