De Wido

Betrekkelijk vooraan de Veersedijk staat een vrij groot wit vierkant gebouw, waar thans taxibedrijf De Heer is gevestigd. In de jaren vijftig en daarvoor was hier de Coöperatie gehuisvest.
Rechts van dit bedrijfspand bevindt zich tegenwoordig een braakliggend stuk grond in de dijkbebouwing. Er staat wat verder van de dijk af nog wel een loods. Zo’n vijfenzestig jaar geleden zag het er hier heel anders uit, zoals de hierbij gevoegde ansichtkaart laat zien. Links en rechts van de dijk mooie grote bomen ter verhoging van het dorpsschoon. Er gaat rust van het plaatje uit. Ik wil dit keer aandacht vragen voor de grote boerderij, links van de dijk. Vroeger was dit pand bekend als de boerderij van Rokus Maaskant. De geschiedenis van deze boerderij gaat waarschijnlijk terug tot tenminste de 17e eeuw.

In de jaren vijftig had de boerderij een heel andere functie. Oudere Ambachters zullen zich ongetwijfeld het bedrijf van de ‘Wido’ nog kunnen herinneren. In de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw was hier het bedrijf van Willem den Ouden gevestigd. U herkent ongetwijfeld de persoonsnaam in de bedrijfsnaam. Nadat Den Ouden eerst gedurende een aantal jaren zijn bedrijf aan de Molendijk (net voorbij het viaduct onder de rijksweg A15) had uitgeoefend verhuisde hij vermoedelijk eind jaren veertig naar de Veersedijk. In de vroegere boerderij werd een inmakerij van haring, rolmopsen, zilveruitjes e.d. gevestigd. Een zestal medewerkers vond hier hun werk. Soms als het erg druk was wel meer. Afhankelijk van het seizoen kon het op de Veersedijk soms een beetje zuur ruiken als je er voorbij reed.

Omdat het bedrijf eigenlijk buitendijks gevestigd was, had men, vooral in de winter, af en toe last van hoog water, omdat de polder de Grote Noord dan blank kwam te staan. De Veersedijk was dé hoofdwaterkering voor Ambacht. Ook de verderop gelegen Veerweg had ’s winters nogal eens last van het water. Dat heeft de bevolking daar in 1953 goed geweten. Alle bebouwing buitendijks was kwetsbaar. Gelukkig zijn de poldertjes tussen de Veersedijk en de Noord later allemaal opgespoten of volgestort.
Omstreeks 1979 is het bedrijf van de Wido gefuseerd met een Brabants bedrijf. Dit had een verhuizing naar Ossendrecht tot gevolg. Daar bestaat het nog steeds onder de naam Mado.
Nog even terug naar de ansichtkaart. Als u de Veersedijk verder afkijkt kunt u het benzinestation van Arie van Roon herkennen en verderop de schoenmakerij van Gerrit Breems. In de verte staan de huizen op de hoek met de Veerweg. Over die verdwenen middenstandsbedrijven kunt u meer lezen in het onlangs door het Historisch Genootschap uitgegeven boekje ‘Graag gedaan’.

Wilt u reageren? U kunt een E-mail sturen naar: hiambachter@kliksafe.nl
Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht,
Arie Verhoeven


Foto 1;
De Veersedijk in de jaren veertig met de boerderij van Rokus Maaskant en later de inmakerij van de Wido.

Foto 2;
De Veersedijk vanaf de watertoren. Rechts van de weg zien we eerst de woning en bedrijfsbebouwing van schoenmaker Breems. Daar achter benzinestation Van Roon en het grote dakvlak van de Wido. Het witte pand in de verte is de winkel van Kauling.

Fotoreportage