Nieuwjaarsbijeenkomst

  • 14-01-2020
  • Cultureel Centrum Cascade

Op dinsdag 14 januari 2020 vindt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in Cultureel Centrum Cascade.

Inloop: tussen 17:00 uur - 18:00 uur

Aanvang: 18:30 uur
Einde: 22:00 uur

Zoals ieder jaar zijn ook de partners van onze leden van harte welkom op deze gezellige avond.

Verslag van bijeenkomst

Voorzitter Gert de Jong wenste alle ondernemers en partners een gezond en voorspoedig 2020. Hij blikte in zijn toespraak terug op 2019. De 11 bijeenkomsten werden goed bezocht en erg gewaardeerd door de leden. Inhoud en gezelligheid gingen hand in hand.

Een belangrijke mijlpaal in 2019 was het oprichten van een Broodfonds. Een andere mijlpaal is de vaststelling van het Actieplan Lokale Economie samen met de gemeente en de detailhandelsraad.

De VAO heeft twee hoofdsponsors (Visser & Visser Accountants en de Rabobank) bereid gevonden om de activiteiten in 2020 te ondersteunen.

De plannen van de VAO voor 2020 zijn veelbelovend. Er staan weer interessante bijeenkomsten gepland. Aan de thema’s “duurzaam- en sociaal ondernemen” uit het actieplan wordt extra aandacht besteed. Met subsidie van de provincie wordt er een onderzoek gestart op twee bedrijventerreinen naar de mogelijkheden op het gebied van collectieve groene energie, afvalinzameling, etc. Tijdens de te organiseren Bedrijvenbeurs in het najaar zal er aandacht zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wethouder André Flach gaf een korte zienswijze op de economische ontwikkelingen in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij legde hij de nadruk op de Ambachtse Zoom als in ontwikkeling zijnde circulair bedrijventerrein. En hij refereerde aan de plannen voor de verdere ontwikkeling van het Waterbusplein.

Fotoreportage