Nieuwjaarsbijeenkomst

  • 08-01-2019
  • Cultureel Centrum Cascade

Op dinsdag 8 januari 2019 vind onze jaarlijkse gezellige nieuwjaarsreceptie plaats in Cultureel Centrum Cascade.

Inloop: tussen 17:30 uur - 18:00 uur

Aanvang: 18:30 uur
Einde: 21:30 uur

Houdt uw emailbox in de gaten voor de uitnodiging met nadere informatie.

Verslag van bijeenkomst

VAO is gegroeid naar 127 leden in 2018. Met ca. 110 aanwezigen was het een goede opkomst met prettige sfeer.

Wethouder André Flach benadrukte tijdens zijn toespraak de goede samenwerking met de VAO. Hij onderstreept dit door aan te geven dat we samen actief zijn bij het opstellen van het actieplan lokale economie. Zowel de gemeente als de VAO hebben belang bij een goede samenwerking en het versterken van de economie. Daarbij speelt niet alleen het zaken doen een rol, maar ook het omzien naar elkaar. Dat maakt de VAO bijzonder.

Voorzitter Gert de Jong beaamde de goede samenwerking. Daarbij komen onderwerpen als aanbestedingsbeleid, vestigingsklimaat aan de orde, maar ook hoe we elkaar kunnen helpen bij thema’s als duurzaamheid, werkgelegenheid en innovatie.

De voorzitter wenste alle ondernemers een succesvol en gezond 2019. Hij benadrukte dat “succesvol zijn” een relatief begrip is. Voor ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht gaat het vaak over meer winst, mooie opdrachten of verdere groei van het bedrijf.

Dit kan elders in de wereld totaal anders ervaren worden. Hij noemde voorbeelden van vluchtelingen op Lesbos dis al succes ervaren als ze een nieuw bestaan op kunnen bouwen in Europa en niet meer hoeven te bivakkeren in een tentenkamp met modder en nagenoeg geen eten. Of een bakker die  zijn winkel weer kan openen op de puinhopen van een stad in Syrië.

Terugkijkend op het afgelopen jaar heeft de VAO ook een succesvol jaar achter de rug. De voorzitter sprak zijn waardering uit voor de leden die met het  bestuur hard gewerkt hebben aan de groei en professionalisering van de VAO. Dat heeft er mede toe geleid dat er nu 127 leden zijn. De voorzitter riep iedereen op om met elkaar die groei door te zetten met als doelstelling 150 leden eind 2019.

Fotoreportage