8 mei 2018 Ledenbijeenkomst Energietransitie

  • 08-05-2018
  • Hotel ARA in Zwijndrecht

Het woord “Energietransitie” is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het Klimaatakkoord van Parijs (doelstelling het aanmerkelijk terugbrengen van de emissies van broeikasgassen) is ook door Nederland ondertekend. Binnen Nederland is de regio Drechtsteden aangewezen als een pilot regio. Drechtsteden wil in 2050 energieneutraal zijn en voor de gebouwde omgeving (bedrijfsleven!) wil Drechtsteden dit al in 2035 bereikt hebben!

Drechtsteden heeft als boegbeeld voor de Energietransitie oud politicus Diederik Samsom aangesteld als Programmadirecteur.

U ontvangt binnenkort onze uitnodiging.

Locatie: Hotel ARA, Veerweg 10, Zwijndrecht.

Het programma luidt als volgt:

16.30 uur: Inloop en netwerken.

17.30 uur: Opening door Gerard Vaandrager (Voorzitter OVZ).

17.40 uur: Toelichting door Jacqueline van Dongen (Wethouder Duurzaamheid en Milieu van Zwijndrecht/portefeuillehouder Energietransitie Drechtsteden).

17.50 uur: Inleiding door Diederik Samsom over Drechtsteden Energieneutraal en de concrete gevolgen voor het bedrijfsleven.

18.15 uur: Interview door Diederik Samsom van 4 Zwijndrechtse bedrijven over hun visie op de Energietransitie voor hun eigen bedrijf.

18.30 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Na afloop van het officiële gedeelte volgt een walking dinner (buffet), waarbij de aanwezigen verder kunnen netwerken en informeel met de sprekers kunnen praten.

Verslag van bijeenkomst

De druk bezochte bijeenkomst werd geopend door Zwijndrechts wethouder Jacqueline van Dongen, die in het Drechtsteden bestuur de portefeuille Energietransitie beheert. Zij ging voornamelijk in op de Zwijndrechtse ambities op het gebied van energietransitie. Daarna was het woord aan Diederik Samsom om de ambities van de Drechtsteden regio voor het voetlicht te brengen. Op charismatische wijze besprak Samsom eerst hoe hij als kind al geïnteresseerd raakte in de milieu aspecten om ons heen en zich daarna gaandeweg meer eigen maakte op dit gebied, onder andere via zijn betrokkenheid bij Greenpeace. In de politiek ging zijn betrokkenheid door en gaf hij aan dat hij in die periode de energieproblematiek vanuit de diverse invalshoeken moest bekijken. Vanuit zijn huidige betrokkenheid in de Drechtsteden toonde hij zich ambitieus om de rol van pilot regio in de energietransitie vorm te geven, waarbij hij een uitdrukkelijk verzoek aan het bedrijfsleven deed om in dit traject mee te werken en mee te denken. Samson benadrukte dat het traject energietransitie voor het bedrijfsleven veel kansen biedt om ook commercieel hierin mee te doen.

Fotoreportage