Barbecue (i.s.m. gemeente H.I.Ambacht)

  • 27-06-2017
  • Gemeentehuis Hendrik Ido Ambacht

Op 27 Juni is de jaarlijke barbeque in samenwerking met de gemeente.

Ondernemend Ambacht en diverse gemeente functionarissen treffen elkaar  hier onder het genot van een heerlijk stukje vlees of vis  in combinatie met een glas wijn, bier of fris.

Net zoals vorig jaar zullen de Ambachtse ondernemers/winkeliers weer zorg mogen dragen voor de spijs en drank.

Verslag van bijeenkomst

Op dinsdag 27 juni 2017 heeft de jaarlijkse barbecue op het gemeentehuis voor ondernemers en detailhandelaars in Hendrik-Ido-Ambacht plaatsgevonden. Dit is een initiatief van de gemeente en de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO). Er kan worden teruggekeken op een geslaagde BBQ met een indrukwekkende opkomst.
Vele ondernemers, waaronder leden van de VAO, zijn samengekomen om onder het genoegen van smakelijke vers bereide barbecuegerechten van eigen Ambachtse leveranciers met elkaar te netwerken. Ook de gemeente (wethouders en raadsleden) was goed vertegenwoordigd.

Burgemeester Jan Heijkoop sprak lovende woorden over de prestaties van Ambachtse ondernemers ten opzichte van andere regio’s en wenste een ieder ook individueel succes. Wethouder André Flach is trots op de innovatieve ontwikkelingen binnen onze gemeente en de samenwerking tussen betrokken bedrijven. Dit leidt er zelfs toe dat ondernemers vanuit het buitenland belangstelling tonen zich in Hendrik-ido-Ambacht te gaan vestigen.

Het VAO bestuur heeft regelmatig overleg met de gemeente om de belangen van de VAO leden te behartigen. Zij maken het voor de leden ook mogelijk om contact te leggen met het college van burgemeester en wethouders, met directeuren van grote en kleine bedrijven en startende ondernemers. Daarnaast worden de regionale bijeenkomsten bezocht door bestuursleden; zo wordt kennis over en ontwikkelingen in de regio met de leden gedeeld.

Tijdens deze bijeenkomst heeft Gert de Jong, voorzitter van de VAO, de vernieuwde website gelanceerd. De website is in een nieuwe jas gestoken voor leden, potentiele leden, belangstellenden en samenwerkingspartners. Veel VAO-leden beschikken over kennis en kunde waarin andere leden geïnteresseerd zijn. Beide partijen kunnen voordeel hebben aan overdracht hiervan. Om een brug te slaan, het vergroten en versterken van het ondernemersnetwerk organiseert de VAO verschillende bijeenkomsten.

Nog geen lid van de VAO en wilt u ook eens een avond bezoeken?

Stuur dan een e-mail naar info@vaonet.nl en het bestuur neemt contact met u op.

Fotoreportage