Rondje Horeca

  • 09-05-2017
  • De Heeren van Ambacht, De Oude Haven en T-beaune's Huiskamer

Het is al weer twee jaar geleden dat we met de VAO-leden “het rondje horeca” in Ambacht hebben gedaan. Een mooie traditie inmiddels, die we graag in ere houden. De tijd heeft echter ook voor de VAO niet stil gestaan. Dit jaar stappen we van de paardentram over naar gemotoriseerd vervoer! We gaan namelijk dit jaar tot de verre grenzen van ons mooie dorp.

Graag nodigt het bestuur u uit om op dinsdag 9 mei a.s. deel te nemen aan deze informele en gezellige bijeenkomst. We verzamelen ons bij de Heeren van Ambacht (Dorpsstraat 22 in Hendrik Ido Ambacht).

U kunt uw auto parkeren op het aldaar gelegen parkeerterrein. 

Onderstaand het programma:

17.30 uur
Ontvangst bij de Heeren van Ambacht

18.15 uur
Start Horeca-rondje vanaf de Heeren van Ambacht.
Let op a.u.b.! We vertrekken stipt op tijd!!!

± 22.00 uur
Terug bij de Heeren van Ambacht

Verslag van bijeenkomst

Dinsdag 9 Mei hebben de Ambachtse ondernemer weer goed kunnen netwerken in diverse horeca locaties.


“het rondje horeca” was wederom een groot succes in plaats van de bekende paardetram, was er nu gekozen voor een originele Amerikaanse schoolbus.

Als een "schoolreisje"werden de ondernemers tussen de 'gangen' van het gerecht door naar een andere horeca gelegenheid gebracht om daar de volgende 'gang te kunnen nuttigen.
'

De Heeren van Ambacht, De Oude Haven en T-beaune's Huiskamer waren de restaurants waar de leden zich te goed hebben kunnen doen van het weer prima verzorgde eten en drinken.

Uietaard werd er ook weer volop gesproken over er allemaal gaande is in de 'handel' en zijn er ook weer nieuwe contacten gelegd door de diverse leden.

Fotoreportage